Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s voor elke organisatie, maar zeker ook voor de IT-sector. Die te maken heeft met een tekort aan gekwalificeerd personeel, een snelle technologische ontwikkeling en daarbij een groeiende maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De IT-sector staat bekend om zijn innovatiekracht, creativiteit en dynamiek, maar ook om zijn uitdagingen op het gebied van diversiteit en inclusie. Denk bijvoorbeeld aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking of mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap op de IT-werkvloer. Ook zijn er vaak onbewuste vooroordelen, stereotypen en uitsluitingsmechanismen die een negatieve invloed hebben op de samenwerking, het welzijn en de prestaties van IT-professionals.

Als IT-professional heb je een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een diversere en inclusievere werkcultuur. Maar hoe doe je dat? Hoe kan je je bewust worden van je eigen vooroordelen, stereotypen en blinde vlekken? Hoe kan je leren omgaan met mensen die anders zijn dan jij? Hoe kan je een rolmodel zijn voor anderen en een positieve verandering teweegbrengen?

 

7 Stappen

In dit artikel geef ik 7 stappen die jou als IT professional kunnen helpen om je bewustzijn en vaardigheden op het gebied van diversiteit en inclusie te vergroten

 

Stap 1: Erken het belang van diversiteit en inclusie voor de IT-sector

De eerste stap is om te erkennen dat diversiteit en inclusie niet alleen morele of sociale kwesties zijn, maar ook strategische en zakelijke kwesties voor de IT-sector. Diversiteit en inclusie kunnen namelijk veel voordelen opleveren voor de IT-sector, zoals: 

  • Een groter talentenpool om uit te rekruteren
  • Een betere weerspiegeling van de behoeften en wensen van klanten
  • Een hogere mate van creativiteit, innovatie en probleemoplossend vermogen
  • Een betere reputatie als werkgever
  • Een hogere medewerkerstevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit
  • Een lager verloop- en verzuimpercentage

Om deze voordelen te realiseren is het echter niet voldoende om alleen te streven naar een diverse samenstelling van de IT-werkvloer. Het is ook essentieel om te zorgen voor een inclusieve cultuur waar iedereen zich thuisvoelt. Inclusie gaat over het creëren van een open, respectvolle en veilige werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn, gehoord wordt, erbij hoort en kan groeien.

Stap 2: Reflecteer op je eigen identiteit, waarden en ervaringen

De tweede stap is om te reflecteren op je eigen identiteit, waarden en ervaringen als IT-professional. 

  • Wie ben jij?
  • Wat maakt jou uniek?
  • Welke aspecten van je identiteit zijn zichtbaar of onzichtbaar voor anderen?
  • Hoe beïnvloeden deze aspecten je perspectief, interesses, gedragingen of verwachtingen?
  • Hoe ben jij gevormd door je achtergrond, opleiding of loopbaan?

Door deze vragen te beantwoorden kun je meer zelfbewustzijn ontwikkelen over wie jij bent als individu én als lid van verschillende groepen (zoals geslacht, etniciteit, leeftijd, religie, seksuele oriëntatie, etc.). Je kunt ook meer inzicht krijgen in hoe jouw identiteit invloed heeft op hoe jij je werk doet, hoe jij communiceert met anderen, hoe jij leert of feedback geeft of ontvangt, of hoe jij omgaat met conflicten of veranderingen.

Stap 3: Leer over andere identiteiten, culturen of perspectieven.

De derde stap is om te leren over andere identiteiten.

Leer over de verschillende vormen van diversiteit, zoals gender, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, religie, cultuur, beperking en meer. Weet wat de voordelen zijn van een diverse en inclusieve organisatie voor de innovatiekracht, de klanttevredenheid en de werksfeer .

Werk daarvoor samen met mensen uit diverse groepen aan gemeenschappelijke doelen of projecten. Leer van elkaars kennis, vaardigheden en ervaringen. Zoek naar overeenkomsten en complementariteiten.

Luister ook naar de ervaringen, behoeften en perspectieven van mensen uit diverse groepen. Toon empathie, respect en interesse. Stel open vragen en vermijd aannames of generalisaties.

Stap 4: Reflecteer op je eigen vooroordelen, stereotypen en aannames

Om diversiteit in de IT sector te bevorderen, is het noodzakelijk om te reflecteren op onze eigen vooroordelen, stereotypen en aannames die we bewust of onbewust hebben over mensen die anders zijn dan wij. En bereid zijn om deze te herkennen, te erkennen en te corrigeren.

Vooroordelen zijn negatieve of positieve oordelen die we hebben over een persoon of een groep op basis van hun kenmerken, zoals geslacht, etniciteit, leeftijd of seksuele geaardheid. Stereotypen zijn generalisaties die we hebben over een persoon of een groep op basis van hun kenmerken, zonder rekening te houden met hun individuele verschillen. Aannames zijn verwachtingen die we hebben over een persoon of een groep op basis van onze vooroordelen of stereotypen. Deze drie factoren kunnen invloed hebben op hoe we anderen behandelen, beoordelen en waarderen in de IT sector.

Bijvoorbeeld, volgens sommige onderzoeken zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de IT sector en worden ze vaak geconfronteerd met discriminatie, intimidatie en belemmeringen voor hun loopbaanontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van vooroordelen zoals het denken dat vrouwen minder geschikt zijn voor technische rollen dan mannen, stereotypen zoals het associëren van technologie met mannelijkheid of nerdyheid, of aannames zoals het veronderstellen dat vrouwen minder ambitieus of competent zijn dan mannen. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat vrouwen minder kansen krijgen om te leren, te groeien en te leiden in de IT sector.

Om deze situatie te verbeteren, is het belangrijk om ons bewust te worden van onze eigen vooroordelen, stereotypen en aannames en ze uit te dagen en te veranderen. Dit kan gedaan worden door middel van zelfreflectie, feedback vragen aan anderen, blootstelling aan diverse rolmodellen en perspectieven, training en educatie over diversiteit en inclusie, en actief bijdragen aan een cultuur van respect en waardering voor iedereen in de IT sector.

Stap 5: Geef het goede voorbeeld

Als IT-professional heb je een voorbeeldfunctie. Geef het goede voorbeeld door respectvol te zijn tegenover mensen van verschillende achtergronden en culturen. Handel op een inclusieve manier en toon interesse in de ideeën van anderen.

Spreek je uit tegen discriminatie, uitsluiting of ongelijke behandeling die je ziet of ervaart in je werkomgeving. Gebruik feiten en argumenten om je standpunt te onderbouwen. Zoek bondgenoten die je kunnen steunen of adviseren.

Vraag ook om feedback van je collega’s en leidinggevenden over hoe je inclusiever kunt zijn. Vraag hen wat je goed doet en waar je aan kunt werken. Neem hun feedback ter harte en werk aan het verbeteren van je vaardigheden.

Stap 6: Neem deel aan diversiteitsinitiatieven

Er zijn veel diversiteitsinitiatieven waar je aan kunt deelnemen om je bewustzijn en vaardigheden op het gebied van diversiteit en inclusie te vergroten. Neem bijvoorbeeld het initiatief om diversiteit en inclusie te bevorderen in je organisatie of team. Denk mee over hoe je het wervings-, selectie- en beoordelingsbeleid kunt verbeteren om meer divers talent aan te trekken en te behouden. Draag bij aan het creëren van een inclusieve cultuur waar iedereen zich welkom, gewaardeerd en betrokken voelt .

Maar je kunt ook samenwerken met anderen aan organisatie overstijgende initiatieven die diversiteit en inclusie bevorderen.

Stap 7: Blijf leren

De laatste stap om diversiteit en inclusie te bevorderen in de IT-sector, is om je te blijven ontwikkelen op dit gebied. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, zoals het volgen van trainingen, workshops, webinars of andere bronnen die beschikbaar zijn online of offline. Deze kunnen helpen om meer kennis en bewustzijn te krijgen over de voordelen en uitdagingen van diversiteit en inclusie, de eigen vooroordelen en stereotypen te herkennen en te verminderen, en de vaardigheden te ontwikkelen om effectief samen te werken met mensen met verschillende achtergronden en ervaringen.

Door te blijven leren over diversiteit en inclusie kun je niet alleen je eigen carrièrekansen vergroten, maar ook een positieve impact hebben op je organisatie en de maatschappij als geheel .